Home / Press Release

Press Release

Herstructureringen moeten door bedrijven en overheden worden omarmd in plaats van vermeden na deze coronacrisis.

17 June 2021
  • Linkedin

Vandaag heeft de Belgische turnaround- en herstructureringscommunity BeTA, de Belgium Turnaround Association, gelanceerd. BeTA wil de collectieve stem worden van het turnaround- en herstructureringslandschap in België. Op die manier wil ze een sleutelrol spelen voor beleidsmakers, bedrijven in financiële moeilijkheden, vakbonden, schuldeisers, investeerders en het bredere publiek wanneer het aankomt op het succesvol aanpakken van moeilijke bedrijfssituaties en dit in het hele land.

BeTA is het eerste multidisciplinaire orgaan in België dat professionals samenbrengt van publieke en private investeerders, private equity bedrijven, bankiers, advocaten, consultants en financiële adviseurs, die allemaal een sleutelrol spelen bij de succesvolle uitvoering van turnaround- en herstructureringsplannen. BeTA kan rekenen op de steun van meer dan 40 professionals en bedrijven uit de hele Belgische community. De lancering van BeTA zal België eindelijk op één lijn brengen met andere grote Europese landen, die allemaal hun eigen professionele turnaround- en herstructureringsorganisatie hebben.

Hoognodig in turbulente tijden

De timing van de lancering is geen toeval. Veel bedrijven bereiden zich voor op de heropening van handelsactiviteiten en de versoepeling van de lockdown-regels. In de komende maanden zullen de belanghebbenden moeilijke beslissingen moeten nemen, die door de Covid-19-pandemie vertraging hebben opgelopen. De beschermingsmaatregelen van de Belgische regeringen hebben er immers toe geleid dat het aantal insolventies in België in 2020 met 32% is gedaald ten opzichte van 2019. BeTA verwacht dat bedrijven nu een regelgevend kader, professionele hulp en deskundig advies nodig zullen hebben om de komende 12 tot 18 maanden te overleven en te herstructureren.

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande lockdownmaatregelen hebben veel bedrijven geconfronteerd met een onzekere toekomst. Niet alleen is de winstgevendheid gedaald, maar ook zijn de schuldposities gegroeid als gevolg van uitgestelde kapitaalaflossingen, uitgestelde BTW-afdrachten, socialezekerheidsbijdragen en afdrachten van vennootschapsbelasting, of nieuwe schulden om liquiditeitstekorten tijdens het afgelopen jaar op te vangen. Door deze financiële tegenvallers, in combinatie met een grotere liquiditeitsbehoefte om bedrijven weer op gang te helpen, zullen veel bedrijven voor moeilijke uitdagingen komen te staan.

BeTA wil de negatieve perceptie van bedrijfsveranderingen en herstructureringen in België veranderen

Philippe Fimmers, voorzitter van de stuurgroep van BeTA, merkte het volgende op: "In België worden herstructureringen en turnaround al te vaak gezien als een mislukking en een deel van het probleem. Net als in andere landen is het van essentieel belang om van dit standpunt af te stappen en het als een kans te zien. Na Covid-19 moet herstructurering worden gezien als een oplossing om bedrijven en werkgelegenheid in België te redden."

Toonaangevende turnaround- en herstructureringsprofessionals en bedrijven dringen er bij de regering op aan om een cultuur van bedrijfsredding te bevorderen en de huidige wetgeving aan te passen om de negatieve impact van potentiële insolventies te beperken. De leden van BeTA zijn er sterk van overtuigd dat België meer flexibele wettelijke instrumenten nodig heeft om onnodige en waardevernietigende faillissementen te beperken wanneer de steun van de overheid eenmaal is afgerond, en om een maximaal aantal banen en bedrijven van faillissementen te redden.

Michel Bonne, lid van de BeTA-stuurgroep, verklaarde dat "BeTA verheugd is over de wetgeving die het afgelopen jaar door de verschillende Belgische regeringen is goedgekeurd om de bestaande regels te versoepelen, bedrijven te helpen insolventie te voorkomen en banen te redden". Hij vervolgt dat "de aanstaande omzetting van de Europese Herstructurerings- en Tweedekansrichtlijn in het Belgische recht een goede gelegenheid biedt om na te denken over onze huidige herstructureringswetgeving. In tegenstelling tot sommige andere landen heeft België geen sterke traditie om zijn wetgeving vorm te geven en te verkopen als een instrument om bedrijven aan te trekken en België aantrekkelijker te maken als een land om te investeren en banen te creëren. BeTA wil onze beleidsmakers graag helpen om deze mentale omslag te maken", aldus Bonne.

BeTA kan bijdragen tot een vlotte overgang naar de post-Covid-19-economie

Bedrijven en de verschillende overheden staan voor een woelige periode van onzekerheid. BeTA wil als specialist op dit gebied met haar brede expertise een actieve bijdrage leveren aan het debat en een breed scala aan oplossingen bieden om de moeilijke overgangsperiode die voor ons ligt soepel te laten verlopen.

‹ Back to presse releases